265 rodzin otrzymało pomoc

OPS Rakoniewice ul. Krystyny 30 tel. 61 44 41 788

Ze złożonego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej sprawozdania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach wynika, że w ostatnim roku pomocą społeczną objętych zostało 265 rodzin, w tym 206 rodzin wiejskich. Łącznie było to 968 osób. Suma udzielonych świadczeń to 496070 złotych. Głównymi powodami trudnej sytuacji mieszkańców gminy, z powodu których przyznano pomoc były: potrzeba ochrony macierzyństwa – 103(w tym 65 – wielodzietność); niepełnosprawność – 90; bezrobocie – 81 przypadków. Ze środków własnych wydano 63490 spośród 152 718 złotych przeznaczonych na pomoc państwa w zakresie dożywiania. Z pomocy tej skorzystało łącznie 568 osób, w tym na wsi 483. OPS w Rakoniewicach realizował 3 etap projektu „Rozwój własnego potencjału receptą na wyższy poziom życia”. Do wejścia na rynek pracy przygotowywano 13 kobiet, które zdobywały wiedzę z zakresu podstaw przedsiębiorczości, aktywnego poszukiwania pracy, komunikacji interpersonalnej, obsługi komputera, internetu i uzyskania prawa jazdy kat. B. Całość kosztowała 64892,2 z tego 55 163, 47 pochodziło z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. W Polsce obowiązuje obecnie kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy w wysokości 351 złotych na osobę. Jeżeli dochód przekracza tę kwotę rodzina jest “za bogata” na otrzymanie pomocy.

Wybrane dla Ciebie